Kontakt: +48 62 768 04 83

Przetargi

7. Zapytanie ofertowe nr 7/04/KF/2019 z dnia 23.04.2019 r.

 

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 7/04/KF/2019 na dostawę, instalację i uruchomienie systemu inspekcji folii w linii.

Uwaga: Termin składania ofert  – do 27.05.2019 r. do godz. 15.00

6. Zapytanie ofertowe nr 6/03/KF/2019 z dnia 29.03.2019 r.

 

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 6/03/KF/2019 na dostawę urządzenia do recyklingu odpadów w linii.

Uwaga: Termin składania ofert  – do 30.04.2019 r. do godz. 15.00

5. Zapytanie ofertowe nr 5/02/KF/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 5/02/KF/2019 na dostawę, instalację i uruchomienie systemu chłodzenia wody technologicznej dla linii do produkcji folii.

Uwaga: Termin składania ofert  – do 15.03.2019 r. do godz. 15.00

4. Zapytanie ofertowe nr 4/12/KF/2018 z dnia 12.12.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 4/12/KF/2018 na dostawę i instalację wieży (konstrukcji) linii do produkcji folii pięciowarstwowej – 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 15.01.2019 r. do godz. 15.00

17.01.2019 Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/12/KF/2018

3. Zapytanie ofertowe nr 3/07/KF/2018 z dnia 16.07.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 3/07/KF/2018 na dostawę, instalację i uruchomienie systemu centralnego podawania surowca do linii produkcyjnej.

Uwaga: Termin składania ofert – do 17.08.2018 r. do godz. 15.00

21.08.2018 Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/07/KF/2018

2. Zapytanie ofertowe nr 2/02/KF/2018 z dnia 21.02.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 2/02/KF/2018 na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową budynku produkcyjnego (hala do produkcji folii polietylenowej) oraz pięciu zbiorników (silosy) przeznaczonych do magazynowania granulatu do produkcji folii na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 44 (działka nr 12/7, 29/3, obręb 115), zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 437/17 wydaną przez Prezydenta Miasta Kalisza (stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zapytania), z uwzględnieniem opracowanych przez projektantów zmian do dokumentacji projektowej – opis materiałów zawierających nazwy własne lub wskazanie producentów za pomocą obiektywnych parametrów technicznych (stanowiących załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego) – dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem ww. zmian do projektu wraz z pozwoleniem na budowę są zwane dalej łącznie „Dokumentacją Projektową”.

Uwaga: Termin składania ofert – do 14.03.2018 r. do godz. 15.00

Załączniki nr 6-8 zostaną udostępnione Oferentowi po kontakcie e-mailowym z Zamawiającym. Załączniki 6-8 są również dostępne pod adresem Zamawiającego: Kraus Folie Spółka Jawna, ul. Wojciecha z Brudzewa 44, 62-800 Kalisz.

30.03.2018 Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/02/KF/2018

1. Zapytanie ofertowe nr 1/12/KF/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 1/12/KF/2017 na dostawę, instalację i uruchomienie linii do produkcji folii pięciowarstwowej.

Uwaga: Termin składania ofert – do 29.01.2018 r. do godz. 15.00