Kontakt: +48 62 768 04 83

Fundusze UE

 

Nowość w ofercie Kraus Folie Sp. z o.o.

Mamy przyjemność poinformować, że został wdrożony do produkcji nowy innowacyjny produkt – zestaw dwóch specjalnych wielowarstwowych folii polietylenowych przeznaczonych do zastępowania laminatów nierecyklingowalnych.

Nasz nowy produkt charakteryzuje się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. Posiada następujące charakterystyki:

  1. Ekologiczność umożliwienie recyklingu laminatu wykonanego z innowacyjnego zestawu folii do laminacji o unikatowych charakterystykach techniczno-użytkowych,
  2. Wysoka barierowość – bardzo niska przepuszczalność pary wodnej,
  3. Bardzo dobra sztywność – możliwość wytwarzania szerszej gamy opakowań przez przetwórców folii,
  4. Wysoka trwałość – odporność na działanie obciążeń użytkowych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Firma Kraus Folie Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.

„Wdrożenie innowacyjnego ekologicznego produktu w zakresie materiałów opakowaniowych”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania innowacyjnego produktu – zestawu dwóch specjalnych wielowarstwowych folii polietylenowych przeznaczonych do zastępowania laminatów nie recyklingowalnych.

W ten sposób firma wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowała. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku międzynarodowym, Spółka w zdecydowany sposób umocni swoją pozycję na międzynarodowym rynku materiałów opakowaniowych. Projekt został poprzedzony analizą rynku i potrzeb potencjalnych odbiorców. Projekt wpisuje się  w strategię firmy, polegającą na wzmocnieniu jej pozycji na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością i atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia innowacyjnego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych.

Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

 

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R Spółka rozpocznie produkcję nowego innowacyjnego produktu, który zapewni klientom niespotykane dotąd parametry techniczno-użytkowe materiałów opakowaniowych.

Jednocześnie Kraus Folie Spółka Jawna, dzięki niskim kosztom produkcji, będzie mogła oferować nowy produkt w bardzo konkurencyjnej cenie. Dla firmy realizacja niniejszego projektu ma istotny wpływ na zwiększenie skali działalności i stanowi krok milowy w procesie rozwoju firmy jako producenta innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów.

Kraus Folie w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród producentów materiałów opakowaniowych.

 

Wartość projektu netto: 25 300 000,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 25 300 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 855 000,00 zł